Këshillimi OnLine

Organizata CoDe Albania, mbështetur nga Fondacioni ERSTE, në kontekstin e ri të krijuar prej pandemisë COVID-19, do të mundësojë angazhimin e profesionistëve të rinj në shkencat sociale (psikologji/shërbim social), në ofrimin  e këshillimit on line për individë apo grupe.
Në pamundësi për të arritur grupet e synuara, për shkak të kufizimeve në organizimin e aktiviteteve, apo arritjen e shërbimeve në komunitet, ofrimi i këshillimit on line rezulton efikas dhe i domosdoshëm.
Arritja e grupeve të ndryshme në komunitet, do të mundësojë njohjen me nivelin e tyre të informacionit lidhur me masat për parandalimin e përhapjes të pandemisë, por edhe mbledhjen on line të të dhënave, shkrimin e raporteve mbi të dhënat e grumbulluara si dhe raportimin pranë institucioneve vendore përgjegjëse.
Një grup profesionistësh, kanë shprehur gadishmërinë që të jenë në komunikim të drejtëpërdrejtë përmes këshillimit on line me ata persona të interesuar për të marrë informim apo  këshillim psiko-social.
Jeni të mirëpritur, të kontaktoni me grupin e konsulentëve, të cilët do të ofrojnë këshillim individual apo në grup, duke ju ofruar një mundësi për të marrë informacion në kohë dhe lehtësuar gjendjen tuaj emocionale apo edhe duke ju orientuar drejt shërbimeve të specializuara.
Mbështetja e konsulentëve do të vazhdojë përgjatë periudhës së COVID-19, dhe do të mundësojë edhe kontaktet tuaja me institucionet përgjegjëse në nivel vendor apo partnerë të tjerë social si OJF-të apo ofrues të shërbimeve social dhe shëndetësore.
Mos hezitoni, të kontaktoni në adresen e organizatës info@codealbania.org apo drejtëpërdrejtë në kontaktet e konsulentëve, që do ti gjeni të paraqitura në profilin e tyre.

Ju mirëpresim!

Ariona Prenga

Profili: Psikologji Klinike

Vendbanimi: Tiranë

Nr. kontakti: 069 35 07 338

E-mail: ariona.prenga@gmail.com

Skype: Ariona Prenga

Arjola Manreka 

Profili: Psikologji Shkollore / Organizacionale

Vendbanimi: Tiranë

Nr. kontakti: 069 74 88 416

E-mail: arjola.manreka@gmail.com

Skype: Arjola Manreka

Arlind Kapollari

Profili: Psikologji Këshillimi

Vendbanimi: Tiranë

Nr. kontakti: 068 40 20 070

E-mail:
arlindkapollari@gmail.com

Skype: a.kapollari

Benuarda Gogo

Profili: Psikologji Organizative

Vendbanimi: Berat

Nr. kontakti: 067 53 43 360

E-mail: benuardagogo@hotmail.com

Skype: benuardagogo

Fjoralba Mema

Profili: Psikologji

Vendbanimi: Tiranë

Nr. kontakti : 068 37 43 773

E-mail: fjoralbamema@outlook.com

Skype: Fjoralba Mema

Kejvi Shmilli

Profili: Psikologji Shkollore

Vendbanimi: Tiranë

Nr. kontakti: 069 47 42 902

E-mail: kejvy_shm@hotmail.com

Skype: Kejvy Shmilli

Ofrimi i këshillimit: E hënë-E premte, ora 08:30-10:00 & 15:00-18:00

Lytfi Alliu

Profili: Mësuesi

Vendbanimi: Përrenjas

Nr kontakti: 069 48 78 598

E-mail: lyto.alliu@gmail.com

Skype: Lyto Alliu

Ofrimi i këshillimit: E hënë-E martë, ora16:00-18:00

Megi Vozga

Profili: Punë Sociale – Çështjet e fëmijës dhe familjes

Vendbanimi: Tiranë

Nr. kontakti: 069 51 08 354

E-mail: megivozga96@yahoo.com

Skype: Megi Vozga

Nadjuska Çela

Profili: Shërbime Sociale në Drejtësi Penale

Vendbanimi: Tiranë

Nr. kontakti: 069 46 80 820

E-mail: nadjuska.cela@gmail.com

Skype: Nadjuska Çela

Ofrimi i këshillimit: E hënë-E premte, ora 9:00-15:00

Samela Imeraj

Profili: Psikologji Klinike

Vendbanimi: Tiranë

Nr. kontakti: 067 24 24 661

E-mail: samela_imeraj@hotmail.com

Skype: samela.imeraj1

Ofrimi i këshillimit: E hënë, ora 18:00

Sibora Avdyli

Profili: Psikologji Klinike

Vendbanimi: Tiranë

Nr. kontakti: 0674883518

E-mail: sibora16@hotmail.com

Skype : Sibora Avdyli

Tajda Dibra

Profili: Punë Sociale – Çështjet e fëmijës dhe familjes

Vendbanimi: Tiranë

Nr. kontakti: 068 81 10 903

E-mail: tajda08@hotmail.com

Skype: tajda.dibra

Admira Guri

Profili: Psikologji Klinike / Shkollore
Vendbanimi: Shkodër
Nr. kontakti: 069 89 66 405
Email: admira.psikologe@gmail.com
Skype: Admira Guri

Esmeralda Kola

Profili: Psikologji Këshillimi
Vendbanimi: Burrel
Nr. kontakti: 069 24 42 444
E-mail: kolaesmeralda.adr@gmail.com
Skype: Esmeralda Kola
Ofrimi i këshillimit: E premte, ora 17:00

Age Petoku

Profili: Pune Sociale
Vendbanimi: Milot
Nr. kontakti: 068 56 93 445
E-mail: agepetoku1@gmail.com
Skype: Age Petoku
Ofrimi i këshillimit: E mërkurë, ora 18:00

WhatsApp chat