Projekti “Rinia Shqiptare në Veprim”

Periudha e zbatimit të projektit:  01/09/2015 – 30/09/2017

Grupet  përfituese:

 • 200 të rinj
 • 4 përfaqësues të OSHC-ve
 • 5 përfaqësues të pushtetit vendor dhe lokal
 • 30 përfaqësues të organizatave rinore

 

Qëllimi i projektit: Qytetari aktive në fuqzimin e zhvillimit koherent socio-kulturor të vendit si një entitet kombëtar në harmoni me procesin e integrimit europian.

Rinia Shqiptare ne Veprim

Objektivat:

 1. Promovimi dhe zhvillimi i diversitetit social-kulturor përmës kultivimit të vlerave sociale si solidariteti mes brezave dhe përfshirja sociale e grupeve vulnerabël, drejtësia sociale, inovacioni dhe qytetaria aktive.
 2. Promovimi i pjesëmarrjes aktive dhe përfshirjes së të rinjve dhe qytetarëve në proceset e vendimmarrjes lokale për zhvillimin e komunitetit.

Rezultatet e arritura:

 

 • Më shumë se 400 studentë pjesëmarrës në aktivitetet e realizuara përgjatë 2 viteve të zbatimit të projektit.
 • Më shumë se 222 studentë të trajnuar në ambientet e qendrës rinore të CoDe Albania.
 • 30 janë studentëtë angazhuar në qendra të kujdesit social në komunitet dhe organizata të shoqërisë civile.
 • 46 fëmijë dhe të rinj të regjistruar në kurset e Anglishtes që prej vitit të parë të zbatimit të projektit;
 • 37 fëmijë të regjistruar që prej fillimit, ndër të cilët 20 kanë qënëndjekës të rregullt të kurseve të Artit (muzikë dhe pikturë).
 • 4 përfaqësues të OSHC-ve bashkëpunëtorë në projekt.

Aktivitetet kryesore:

 

Inagurimi i qendrës rinore të shoqatës CoDe Albania dhe ngritja e Klubit Social – Kulturor në ambientet e saj përgjatë fazës së parë të zbatimit të projektit (Shtator 2015). Në këtë qendër organizohen aktivitete të ndryshme me të rinjtë, në përputhje me programet specifike:

 

 • Zhvillimi i Kurseve të Gjuhës Angleze për fëmijë dhe të rritur, me metodën “Learning English with Laughter”e mundësuar nga ekspertët kanadezë Daisy dhe George Stocker.
 • Zhvillimi i Kurseve të Artit për fëmijë të moshës 4-14 vjeç.
 • Organizimi i takimeve me Klubin e Librit në ambientet e qendrës rinore të CoDe Albania.
 • Libraria & Libraria Online, me qëllim që studentëve t’u sigurohet një informacion bazik lidhur me botimet e artikujve shkencorë, botimet e veprave artistike, apo materiale të tjera në ndihmë të edukimit profesional.
 • Zhvillimi i trajnimeve/workshope-ve/sesioneve informuese për fuqizimin e kapaciteteve të të rinjve.
 • Zhvillimi i aktiviteteve social – kulturore që i përputhen programeve të përcaktuara.
 • Angazhimi i të rinjve në grupe pune për hartimin e planeve të punës, si edhe për implementimin e tyre përmes përfshirjes në aksione konkrete.
 • Aktivitete për promovimin dhe mbrojtjen e vlerave të trashëgimisë natyrore dhe kulturore shqiptare.
 • Mbështetja e të rinjve në implementimin e ideve kreative dhe inovative përmes mbështetjes financiare në kuadër të projektit “Rinia Shqiptare në Veprim”.
Kursi i gjuhës angleze për grupin e fëmijëve
image002
Kurset e gjuhës angleze për grupin e të rriturve
image003
Kurset e Artit për fëmijë të moshës 4-14 vjeç (kërcim)
image004
Kurset e Artit për fëmijë të moshës 4-14 vjeç (instrumente)
image005
Kurset e Artit për fëmijë të moshës 4-14 vjeç (pikturë)
image006
Takimet mujore me Klubin e Librit në CoDe
image007
Trajnimi “Teknikat e Animacionit Social dhe Shërbimet Vullnetare në Komunitet”
image008
Trajnimi “Përfshirja e të Rinjve në Proceset e Vendimmarrjes”
image009
Trajnimi mbi Lidershipin
image010
Fokus – grup me të rinjtë e gjimnazeve në Tiranë (Informimi mbi proceset e vendimmarrjes)
image011
Forumi Rinor – Grupi i punës “Ngritja e fondeve dhe Promovimi i vullnetarizmit”
image012
Forumi Rinor – Grupi i punës “Lidershipi dhe Vendimarrja”
image013
Forumi Rinor – Grupi i punës “Promovimi i diversitetit social-kulturor”
image014
Workshop – Roli i të Rinjve në Vendimmarrjen Lokale
image015
Workshop – Dita Ndërkombëtare e Autizimit
image016
Panairi i Kulturës dhe Traditës Shqiptare
image017
Prezantimi i botimit “Të Rinjtë për Shqipërinë”
image018
Aktivitet social-kulturor për fëmijët me nevoja të veçanta
image019
Ekskursion me të rinjtë, në Kalanë e Ndroqit
image020
Aktivitet turistik për ngritjen e fondeve – “Eksploro dhe bëj dikë të lumtur”
image021
Aktivitet për ngritjen e fondeve – “Kontribo për të shpëtuar një jetë”
image022
Nata e kinemasë për filmin “Dead Poets Society”
image023
Pjesëmarrje e CoDe Albania në Kongresin Rinor Kombëtar V
image024
Pjesëmarrje e CoDe Albania në Panairin e Organizatave
image025
Takim me të rinjtë aktivistë dhe Shoqatën e Pensionistëve
image026
Aktivitet social – kulturor për të moshuarat e institucionit “Motrat Nënë Tereza”
image027
Projekti “Kreativiteti Krijon Ndryshim”, mbështetur nga New Vision dhe financuar nga CoDe Albania në kuadër të projektit “Rinia Shqiptare në Veprim”
image028
Projekti “Unë jam Ambasadori”, mbështetur nga Fondacioni Arsimor Shqiptar dhe financuar nga CoDe Albania në kuadër të projektit “Rinia Shqiptare në Veprim”
image029
Projekti “Rinia Shqiptare në Veprim, për në Europë”, mbështetur nga Qendra UET dhe financuar nga CoDe Albania në kuadër të projektit “Rinia Shqiptare në Veprim”
WhatsApp chat