Aktivitete

November 2, 2018

Studentët e Universitetit Luigj Gurakuqi në Shkodër, “Drejtues për një Ditë” në 5 Drejtoritë kryesore të Bashkisë Shkodër

Në kuadër të përmbylljes së projektit pilot të zbatuar në Shkodër, “Fuqizimi i Rolit të të Rinjve në Vendimmarrje” mbështetur nga projekti “Rinia Shqiptare në Veprim 2017-2019”, në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër, u zhvillua aktiviteti “Drejtues për një Ditë”. 25 studentë të Universitetit “Luigj Gurakuqi” Shkodër, përfitues nga projekti, të ndarë në 5 grupe, vizituan Departamentet e 5 Drejtorive kryesore […]
October 30, 2018

Përshpejtimi i mekanizmave të reagimit me bazë komunitetin në luftën kundër Ekstremizmit të Dhunshëm

CoDe Albania vijon zbatimin e projektit: “Përshpejtimi i mekanizmave të reagimit me bazë komunitetin në luftën kundër Ekstremizmit të Dhunshëm” zbatuar nga Terre des Hommes dhe financuar nga Bashkimi Europian. Më datë 9 Tetor 2018 deri më datë 30 Tetor 2018 u zhvilluan 7 sesione informimi me nxënësit në Shkollën e Mesme ‘Tomorr Sinani’. Objektivi i këtyre sesioneve ishte rritja […]
October 30, 2018

CineForum – “Please Stand By”

Takimi i radhës me Klubin e Filmit për filmin “Please Stand By”, kishte në fokus të diskutimit tematikën e shëndetin mendor, fenomenin e stigmatizimit nga shoqëria të personave me çrregullime të shëndetit mendor, si edhe masat që duhen të ndërmerren për ndërgjegjësimin. Të rinjtë e pranishëm bashkëndanë ndjesitë e tyre lidhur me filmin dhe mesazhin që ai përcillte, si edhe […]
October 26, 2018

Trajnim “Sportist sot, Lider neser”, me studentët e Universitetit ‘Luigj Gurakuqi’, Shkodër

Në kuadër të zbatimit të projektit pilot në Shkodër, “Fuqizimi i Rolit të të Rinjve në Vendimmarrje” mbështetur nga projekti “Rinia Shqiptare ne Veprim 2017-2019”, 30 studentë të Universitetit “Luigj Gurakuqi”, u trajnuan mbi temën “Sportist sot, Lider nesër”. Studentët u njohën me disa nga konceptet bazike të Psikologjisë Sportive dhe Lidershipit, modelet e sukesshme të liderëve që kanë qënë […]
October 18, 2018

Trajnim “Vendimmarrja në Pushtetin Vendor” me studentët e Universitetit Luigj Gurakuqi, Shkodër

Projekti pilot zbatuar në Shkodër “Fuqizimi i Rolit të të Rinjve në Vendimmarrje”, mbështetur nga projekti “Rinia Shqiptare në Veprim 2017 – 2019”, vijon me trajnimet për të rinjtë lidhur me fuqizimin e tyre lidhur për përfshirjen në proceset e vendimmarrjes lokale. U zhvillua dje në ambientet e Këshillit Bashkiak Shkodër trajnimi “Vendimmarrja në Pushtetin Vendor”, me pjesëmarrjen e 37 […]
October 12, 2018

Sesione informimi në shkollën e mesme profesionale “Beqir Çela”, Durrës, mbi të drejtat e personave me aftësi të kufizuar

Në kuadër të zbatimit të projektit pilot në Durrës “Të Rinjtë me Aftësi të Kufizuar, Agjentë të Ndryshimit Social”, mbështetur nga projekti “Rinia Shqiptare në Veprim 2017 – 2019” u zhvilluan sesione informimi në 2 klasa të shkollës së mesme profesionale në Durrës “Beqir Çela”, në bashkëpunim me Drejtorinë e shkollës dhe stafin pedagogjik. 56 nxënës u njohën me të […]
October 12, 2018

Të rinjtë e Gjirokastrës prezantojnë kalendarin e aktiviteteve për periudhën 2018 – 2019, lidhur me përshirjen e të rinjve në proceset e vendimmarrjes!

U zhvillua në ambientet e Qendrës Kulturore të Fëmijëve Gjirokastër, aktiviteti “Rinia Aktive Drejt Vendimarrjes Lokale”, në kuadër të përmbylljes së projektit pilot mbështetur nga projekti “Rinia Shqiptare në Veprim 2017 – 2019”, me pjesëmarrjen e 40 nxënësve nga 2 shkollat e mesme të përfshira në projekt “Asim Zeneli” dhe “Siri Shapllo”. Përfaqësuesit e Bashkisë Gjirokastër, Drejtorisë Arsimore Gjirokastër, si […]
October 8, 2018

Praktikat pozitive lidhur me fuqizimin e rolit të të rinjve dhe përfshirjes së tyre në proceset e vendimmarrjes dhe qytetarisë aktive

Përfaqësuesit e grupeve të punës së projekteve pilote zbatuar në 6 zona: Has, Shkodër, Durrës, Tiranë, Gjirokastër dhe Vlorë, në kuadër të projektit “Rinia Shqiptare në Veprim 2017 – 2019”, bashkëndanë disa nga gjetjet e praktikat pozitive të arritura lidhur me fuqizimin e rolit të të rinjve dhe përfshirjes së tyre në proceset e vendimmarrjes dhe qytetarisë aktive. 936 nxënës […]
October 5, 2018

Takim me anëtarët e rinj të Forumit Rinor 2018 – 2019

Gjatë takimit të parë me anëtarët e rinj të që do t’i bashkohen grupeve aktuale të punës së Forumit Rinor të CoDe Albania, zhvilluar në kuadër të vitit të 4-t të zbatimit të projektit “Rinia Shqiptare në Veprim 2017 – 2019”. Të rinjtë u njohën me programin 4-vjeçar, mënyrën e strukturimit të Forumit Rinor dhe grupeve të punës, organizimin e […]
October 2, 2018

Lufta kundër Ekstremizmit të Dhunshëm dhe sistemi i referimit për identifikimin e rasteve dhe viktimave të Ekstremizmit të Dhunshëm

CoDe Albania vijon zbatimin e projektit: “Përshpejtimi i mekanizmit të reagimit me bazë komunitetin në luftën kundër Ekstremizmit të Dhunshëm” zbatuar nga Terre des Hommes dhe financuar nga Bashkimi Europian. Më datë 17 Shtator, 21 Shtator dhe 2 Tetor 2018 u zhvilluan 3 takime me bazë komunitetin në Njësinë Shalës, Gostimë dhe Cërrik. Të pranishëm ishin 46 prindër, gra dhe […]
October 2, 2018

Plane e ide mbi zhvillimin e pazarit të vjetër

“Plane e ide mbi zhvillimin e pazarit të vjetër”, aktivitet i zhvilluar në kuadër të projektit pilot zbatuar në Gjirokastër “Rinia Aktive drejt Vendimmarrjes Lokale”, mbështetur nga projekti i CoDe Albania “Rinia Shqiptare në Veprim 2017 – 2019”. Grupi i punës i ngritur nga të rinjtë e shkollave të mesme “Asim Zeneli” dhe “Siri Shapllo” Gjirokastër përgjatë periudhës së zbatimit […]
September 28, 2018

Fëmijët Inovativë

“Fëmijët Inovativë”, një nismë e ndërmarrë nga të rinjtë aktivistë të CoDe Albania, në kuadër të projektit “Rinia Shqiptare në Veprim 2017 – 2019”. Në kuadër të afrimit të Ditës Ndërkombëtare të të Moshuarve, aktivistet tona të përkushtuara organizuan një aktivitet me fëmijët që frekuentojnë kurset e Artit në CoDe. Fëmijët realizuan punime kreative në pikturë dhe lojra muzikore argëtuese, […]
September 26, 2018

“Masat për riintegrimin e familjeve të kthyera në Malësi të Madhe”

Në kuadër të projektit “Riintegrimi dhe Fuqizimi Social – Ekonomik i Familjeve të Kthyera në Malësi të Madhe”, financuar nga GIZ – Gesellschaft für Internationale Zusammernarbeit (GIZ) GmbH – Programi Migracion për Zhvillim, u zhvillua në Koplik, workshop-i mbi institucionalizimin e bashkëpunimit vendor për rritjen e aksesit të të kthyerve në tregun lokal të punës dhe marrjen e masave për […]
September 25, 2018

FORUM LOKAL ‘Bashkëjetesa Ndër-Fetare’

Në kuadër të projektit ‘Përshpejtimi i mekanizmave të reagimit me bazë komunitetin në luftën kundër Ekstremizmit të Dhunshëm’ zbatuar nga Terre des Hommes dhe financuar nga Bashkimi Europian u zhvillua me datë 25 Shtator 2018 Forumi Lokal me temë ‘Bashkëjetesa Ndër-Fetare’ në ambientet e Sallës së Këshillit Bashkiak Cërrik. Të pranishëm ishin përfaqësues të institucioneve vendore, anëtarë të Këshillit Lokal […]
July 26, 2018

Takim ndërmjetësues mes bizneseve lokale dhe të rinjve me aftësi të kufizuar – Paraqitja e mundësive për punë për të rinjtë me AK

Në bashkëpunim me Dhomën e Tregtisë dhe Industrisë – Durrës, u zhvillua takimi ndërmjet bizneseve lokale dhe të rinjve me aftësi të kufizuar përfitues nga projekti “Aftësia e Kufizuar nuk është Paaftësi. Zhvillimi Ekonomik Përfshirës”, financuar nga GIZ, Programi ProSEED. Takimi kishte në fokus njohjen e bizneseve lokale me kuadrin ligjor mbi punësimin dhe të drejtat e personave me aftësi […]
July 11, 2018

Integrimi i të rinjve me aftësi të kufizuar në tregun e punës

Organizata CoDe Albania, në kuadër të zbatimit të projektit “Aftësia e kufizuar nuk është paaftësi. Zhvillim Ekonomik Përfshirës”, financuar nga GIZ, Programi ProSEED, organizoi takimin për prezantimin e platformës vendore që synon integrimin e të rinjve me aftësi të kufizuar në tregun e punës. Të pranishëm në takim, Z. Florian Tahiri, Zv.Kryetar i Bashkisë, Z. Andrea Xhavara, Kryetar i Dhomës […]
July 4, 2018

‘Ekstremizmi i Dhunshëm, Shkaqet dhe Pasojat’ ‘Ekstremizmi i Dhunshëm, Teknikat efektive në parandalimin e tij’

Workshop 2 & 4 Korrik 2018   Në bashkëpunim me Bashkinë Cërrik, CoDe Albania mbyll me sukses dy sesionet e fundit të workshop-it 5-ditor për zhvillimin e Programit të Reziliencës Rinore, me temat specifike ‘Ekstremizmi i Dhunshëm, Shkaqet dhe Pasojat’ si dhe ‘Ekstremizmi i Dhunshëm, Teknikat efektive në parandalimin e tij’ në kuadër të projektit “Përshpejtimi i Mekanizmave të Reagimit […]
June 29, 2018

‘Barazia Gjinore’ dhe ‘Dhuna në familje & Bullizmi’

Në bashkëpunim me Bashkinë Cërrik, janë zhvilluar dy sesionet e radhës të workshop-it 5-ditor për zhvillimin e Programit të Reziliencës Rinore, me temat specifike ‘Barazia Gjinore’ dhe ‘Dhuna në familje & Bullizmi’, në vijim të zbatimit të projektit “Fuqizimi i Shoqërisë Civile në Ngritjen e Reziliencës së të Rinjve ndaj Ekstremizmit të Dhunshëm” në kuadër të projektit “Përshpejtimi i Mekanizmave […]
June 27, 2018

Panairi i Punës, Koplik Malësi e Madhe

Zhvillohet për herë të parë në Koplik – Malësi e Madhe, Panairi i Punës 2018, në kuadër të projektit “Riintegrimi dhe Fuqizimi Social – Ekonomik i Familjeve të Kthyera në Malësi të Madhe”, financuar nga GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH – Programi Migracion për Zhvillim. Promovimi i burimeve lokale dhe kapaciteteve për punësim, nxitja e interesit […]
June 26, 2018

Workshop “Të Drejtat e Njeriut”

CoDe Albania, në bashkëpunim me Bashkinë Cërrik, realizoi ditën e parë të workshop-it 5-ditor, me temë “Të drejtat e Njeriut”, në kuadër të projektit “Përshpejtimi i mekanizmit të reagimit me bazë komunitetin në luftën kundër Ekstremizmit të Dhunshëm” zbatuar nga Terre de Hommes dhe financuar nga Bashkimi Europian, në kuadër të zbatimit të skemës së granteve të vogla të projektit […]
June 12, 2018

Trajnim mbi “Lidershipin dhe Vendimmarrjen”, me studentët e Universitetit “Luigj Gurakuqi” – Shkodër (12.06.2018)

Vijon zbatimi i projektit pilot “Fuqizimi i Rolit të të Rinjve në Vendimmarrje” në qytetin e Shkodrës, financuar nga projekti “Rinia Shqiptare në Veprim 2017 – 2019”. 130 studentë të Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti “Luigj Gurakuqi” – Shkodër, u trajnuan mbi temën “Lidershipi dhe Vendimmarrja” në aspektin e sipërmarrjes, nën drejtimin e Prof. Rudin Beka.   Të rinjtë pjesëmarrës diskutuan […]
June 12, 2018

Workshop “Zhvillimi i kalendarit vjetor për angazhimin e të rinjve në komunitet” në Bashkinë Has

U përmbyll me sukses projekti pilot i zbatuar në Has “Të Rinjtë në Vendimmarrje”, financuar nga projekti “Rinia Shqiptare në Veprim 2017 – 2019” me realizimin e workshop-it mbi zhvillimin e kalendarit vjetor për angazhimin e të rinjve në komunitet, në sallën e Këshillit Bashkiak Has. Rezultatet, gjetjet dhe rekomandimet e arritura nga projekti u prezantuan nga koordinatoret lokale. Nxënësit […]
June 11, 2018

Trajnimi “Rinia dhe Vendimmarrja” me studentët e Universitetit të Vlorës

53 studentë të Fakultetit të Shkencave Humane (Departamenti Gjuhë-Letërsi) – Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, morën pjesë në trajnimin “Rinia dhe Vendimmarrja” i udhëhequr nga Dr. Migena Balla dhe koordinatoret lokale të projektit pilot “Rinia, Vendimmarrja dhe Angazhimi në Nismat Sociale”. Të rinjtë u njohën me konceptet dhe proceset e vendimmarrjes lokale, zhvilluan role-play, si edhe diskutuan në mënyrë interaktive mbi […]
June 4, 2018

Shfaqje Artistike dhe Ekspozitë pikture nga fëmijët e Kurseve të Artit në CoDe

Fëmijët e talentuar që kanë frekuentuar kurset e Artit për fëmijë përgjatë 4 muajve, në ambientet e organizatës, performuan një shfaqje muzikore në piano, violinë, flaut dhe këngë, si edhe prezantuan pikturat e tyre më të bukura në ekspozitë. Programi artistik u realizua nën kujdesin e veçantë të 4 mësuesve vullnetarë, të cilët me përkushtim arritën të kultivojnë te fëmijët […]
June 1, 2018

1 Qershori – Aktivitet social dhe argëtues për fëmijët e qendrës së zhvillimit “Shtëpia e Kuqe”

 Aktivistët e CoDe Albania organizuan sot një aktivitet social dhe artistik për fëmijët me nevoja të veçanta të qendrës së zhvillimit “Shtëpia e Kuqe”, me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve. Fëmijët u argëtuan nën tingujt e instrumentit të flautit dhe këngëve për fëmijë të performuara nga aktivistët. Lojra të ndryshme ndërvepruese u zhvilluan, me qëllim socializimin, argëtimin dhe zhvillimin […]
May 30, 2018

Aktiviteti “Një Zë” me gjimnazistët e shkollave të mesme “Asim Zeneli” dhe “Siri Shapllo”

Në kuadër të projektit “Rinia Aktive drejt Vendimmarrjes Lokale” financuar nga projekti “Rinia Shqiptare në Veprim 2017 – 2019”, gjatë kësaj periudhe në qytetin e Gjirokastrës janë zhvilluar një sërë takimesh informuese me gjimnazistë të shkollave të mesme “Asim Zeneli” dhe “Seri Shapllo”, nën sloganin “Një Zë”. Tematika lidhur me Vendimmarrjen, ka qënë tematika më me interes dhe fokusi i […]
May 30, 2018

Të rinjtë me aftësi të kufizuar, apelojnë për zbatim rigoroz të politikave vendore, në Këshillin Bashkiak, Durrës

Prezantim mbi integrimin social dhe fuqizimin ekonomik të rinjve me aftësi të kufizuar  në Këshillin Bashkiak, Durrës në kuadër të projektit “Aftësia e Kufizuar nuk është Paaftësi. Zhvillim Ekonomik Përfshirës”, financuar nga GIZ, projekti  ProSEED. Anëtarët e Këshillit Bashkiak, u njohën me barrierat që të rinjtë me aftësi të kufizuar ndeshin, mundësitë e kufizuara për të marrë pjesë në mënyrë […]
May 30, 2018

“Panairi i Ideve” në Shkollën e Mesme Industriale “Pavarësia”, Vlorë

40 nxënës nga shkolla nga Shkolla e Mesme Industriale “Pavarësia” në Vlorë, që studiojnë në degët Mekanikë, TIK, Elektro-Auto dhe Hidraulikë morën pjesë me punimet e tyre kreative në aktivitetin “Panairi i Ideve”, i organizuar në kuadër të projektit pilot “Rinia, Vendimmarrja dhe Angazhimi në Nismat Sociale”, financuar nga projekti i CoDe Albania “Rinia Shqiptare në Veprim 2017 – 2019”. […]
May 21, 2018

Trajnimi “Këshillimi i PAK nga PAK”

U përmbyll me sukses trajnimi “Këshillimi i PAK nga PAK”, në kuadër të projektit “Aftësia e Kufizuar nuk është Paaftësi – Zhvillimi Ekonomik Përfshirës”, financuar nga GIZ – Programi ProSEED. 15 të rinj me aftësi të kufizuar në Durrës, pjesëmarrësit më aktivë nga Programi mbi Aftësitë e Jetës, patën mundësinë të zhvillonin njohuritë lidhur me metodën e këshillimit të PAK […]
May 17, 2018

Workshop “Përfshirja e të Rinjve të Hasit në Vendimarrjen Lokale”, në bashkëpunim me Bashkinë Has

Është realizuar me sukses workshop-i në kuadër të vijimit të zbatimit të projektit “Rinia në Vendimmarrje”, financuar nga projekti i CoDe “Rinia Shqiptare në Veprim 2017 – 2019”, mbi Përfshirjen e të Rinjve të qytetit të Hasit, në Vendimmarrjen Lokale.   Gjatë workshop-it, i cili u zhvillua në sallën e Këshillit Bashkiak Has me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Bashkisë, stafit […]
WhatsApp chat