Njoftime

July 24, 2019

Webmaster për ndërtim platforme online

Ndërtimi i platformës online për raportimin në kohë të rasteve të dhunës ose abuzimit ndaj fëmijës dhe këshillimin lidhur me sistemin e referimit të rasteve   Titulli i projektit: “Mbrojtja e fëmijës me aftësi të kufizuar – Qasje Sistematike” Numër kontrate: 2017/394-906/SG15 Kohëzgjatja e projektit: 10/06/2019-10/04/2020 Donator: Financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Terre des hommes në Shqipëri (Tdh) […]
June 26, 2019

“Terma Reference – Ekspert i jashtëm në fushën e të drejtave të fëmijëve dhe aftësisë së kufizuar”

TERMA REFERENCE Titulli i projektit: “Mbrojtja e fëmijës me aftësi të kufizuar – Qasje Sistematike” Numër kontrate: 2017/394-906/SG15 Kohëzgjatja e projektit: 10/06/2019-10/04/2020 Donator: Financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Terre des hommes në Shqipëri (Tdh) në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare Burimore të Trajnimit dhe Asistencës Teknike (ANTTARC). Qëllimi i projektit: Mundësimi i ofrimit të masave cilësore të politikës për […]
February 14, 2019

External Expert for Policy Paper

Cross cutting cooperation and local policy measures, fostering the reintegration of returnee families in Malesi e Madhe. Project: Reintegration and socio economic empowerment of returnee families in Malesi e Madhe Donor: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammernarbeit (GIZ) GmbH – Program Migration for Development (PME). Background CoDe Albania is implementing the project in Malesi e Madhe, supporting the returnees to reach […]
February 6, 2019

External Expert on Public Relation

TERMS of REFERENCE External Expert on Public Relation SOCIETIES Support Of CSOs In Empowering Technical Skills, Inclusion of people with disabilities and EU standards in South East Europe Background Caritas Serbia and 15 Partners created a partnership in the project “SOCIETIES – Support of CSOs in Empowering Technical skills, Inclusion of people with disabilities and EU standards in South East […]
February 6, 2019

External Expert on Fundraising

TERMS of REFERENCE External Expert on Fundraising SOCIETIES Support Of CSOs In Empowering Technical Skills, Inclusion of people with disabilities and EU standards in South East Europe Background Caritas Serbia and 15 Partners created a partnership in the project “SOCIETIES – Support of CSOs in Empowering Technical skills, Inclusion of people with disabilities and EU standards in South East Europe” […]
November 26, 2018

Kërkesë për ofertë – Blerje Kompjutera Desktop

Termat e Referencës : Blerje Kompjutera Desktop Projekti: Të Rinjtë me Aftësi të Kufizuar – Ndërtues të Komuniteteve Gjithëpërfshirëse Numer Projekti: 16.20947 – 004.00 Donatori: GIZ, Projekti ProSEED Shërbimi I Kërkuar: Shoqata Code Albania shpall thirrjen për subjekte të liçencuara për shitje të pajisjeve informatike, Kompjutera. Shoqata kërkon të blejë dy kompjutera desktop të përshtatshëm per instalimin e programit JAWS. […]
November 8, 2018

Kërkesë për ofertë – Katering & Kokteil në Fier dhe Durrës

Termat e Referencës : Katering & Kokteil  në Fier dhe Durres Projekti: Të Rinjtë me Aftësi të Kufizuar – Ndërtues të Komuniteteve Gjithëpërfshirëse Numer Projekti: 16.20947 – 004.00 Donatori: GIZ, Projekti ProSEED Shërbimi I Kërkuar: Shoqata Code Albania financuar nga GIZ do të zhvillojë  projektin  “ Të Rinjtë me Aftësi të Kufizuar – Ndërtues të Komuniteteve Gjithëpërfshirëse”  në bashkinë  e […]
November 2, 2018

Kërkesë për ofertë – Dizajn dhe Printim broshure

  Termat e Referencës – Dizajn dhe Printim Projekti: “Përshpejtimi i mekanizmave të reagimit me bazë komunitetin në luftën kundër Ekstremizmit të Dhunshëm”. Numër projekti: 2018/382-881/SG08 Donator: Finanuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Terre des Hommes Shqipëri.   Shërbimi i kërkuar: Subjekti duhet të mundësojë dizajnin dhe printimin e broshurës ‘Përshpejtimi i mekanizmave të reagimit me bazë komunitetin në luftën kundër Ekstremizmit […]
July 18, 2018

Dizajn dhe printim studimi

Termat e Referencës – Dizajn dhe printim studimi Projekti: Aftësia e Kufizuar nuk është Paaftësi. Zhvillim Ekonomik Përfshirës. Numer projekti: 16.2094.7- 005.00 Donator: GIZ, Progami ProSEED Shërbimi i kërkuar: Subjekti duhet të mundësojë dizajnin dhe printimin e studimit/platformës vendore “Zhvillimi Ekonomik Përfshirës”, në versionin shqip dhe anglisht sipas specifikimeve të mëposhtme:   Sasia       230 copë / për version Nr. i […]
June 14, 2018

Kërkohet subjekt që të mundësojë instrumentat për zhvillim panairi

Organizator Panairi Pune Projekti: “RIINTEGRIMI DHE FUQIZIMI SOCIAL EKONOMIK I FAMILJEVE TË KTHYERA NË MALËSI TË MADHE” Donator: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH – Programi Migracion për Zhvillim (PME). Organizata Coherent Development Albania, shpall thirrjen për Organizator Panairi Pune. Objektivat: Panairi do të mundësojë informimin e banorëve të Malësisë së Madhe lidhur me mundësitë e punësimit që ofron […]
June 7, 2018

Expert to develop Youth Resilience Programme

  TERMS of REFERENCE Expert to develop Youth Resilience Programme Capacity building of youth activists on community based youth resilience programme to counter violent extremism and radicalization Project Title: Accelerate Community Based Response Mechanism to CVE. Contract number: 2018/382-881/SG08 Project aim: Project aims strengthen capacities of Cerrik Municipality to support community-based youth resilience programmes & empower youth activists through the […]
March 26, 2018

Expert for Elaboration of Local Platform on Early identification and prevention measures supporting the implementation of National Strategy countering violent extremism and radicalization

  TERMS of REFERENCE Expert for Elaboration of Local Platform on Early identification and prevention measures supporting the implementation of National Strategy countering violent extremism and radicalization.   Project Title: Accelerate Community Based Response Mechanism to CVE. Contract number: 2018/382-881/SG08 Project aim: Project aims strengthen capacities of Cerrik Municipality to support community-based youth resilience programmes & empower youth activists through […]
February 13, 2018

Ofertë vend pune – Financiere

Termat e Referencës   Organizata: Coherent Development Albania Pozicioni: Financiere e Organizatës Tipi i kontratës: Kontratë pune individuale me kohëzgjatje të caktuar Vendodhja: Tiranë Organizata Coherent Development Albania, shpall thirrjen për pozicionin  Financiere, në selinë e organizatës në Tiranë.   Detyrat specifike: Menaxhim financiar i të ardhurave në organizatë në sajë të ushtrimit të veprimtarise jo fitim prurëse, kryesisht të bazuar […]
November 23, 2017

Thirrje për aplikime

Terma reference Ekspert për zhvillimin e Platformës “Zhvillimi Ekonomik Përfshirës”   Projekti: Aftësia e Kufizuar nuk është Paaftësi. Zhvillim Ekonomik Përfshirës. Donator: GIZ, Progami ProSEED Organizata Coherent Development Albania, shpall thirrjen për Ekspert për zhvillimin e Platformës “Zhvillimi Ekonomik Përfshirës”, në Qarkun Durrës. Objektivat e zhvillimit të platformës: Platforma do të mundësojë raportimin mbi situatën aktuale të zbatimit të ligjit […]