Njoftime

July 21, 2021

TERMS of REFERENCE – Design and printing the Booklet on strategic interventions and quality support services for potential victims of trafficking in human beings

TERMS of REFERENCE Design and printing the Booklet on strategic interventions and quality support services for potential victims of trafficking in human beings   Project name:   GIZ, PaCT Contract no:     83360483   Object Coherent Development Albania is seeking to contract a design and printing studio, for the service provision: Design & printing the booklet on strategic interventions and quality support services […]
June 10, 2021

External experts on Mental Health and Psychosocial Support, MHPSS

TERMS of REFERENCE External experts on Mental Health and Psychosocial Support, MHPSS Develop a booklet on strategic interventions and quality support services for potential victims of trafficking in human beings   Project name:   GIZ, PaCT Contract no:     83360483   Coherent Development Albania is seeking to contract 2 external experts, one expert on mental health and one expert on psychosocial support […]
June 2, 2021

Field Officer in Malësi e Madhe

TERMS of REFERENCE Field Officer in Malësi e Madhe Project Donor: Supported by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, part of “Returning to New Opportunities Programme” of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ).   Project Title: “Returning to New Opportunities in Malesi e Madhe“ Objective: To better socio-economically reintegrate 30 returnee families and 30 families […]
June 1, 2021

TERMS of REFERENCE External experts on Mental Health and Psychosocial Support, MHPSS Develop a booklet on strategic interventions and quality support services for potential victims of trafficking in human beings

Project name:   GIZ, PaCT Contract no:     83360483   Coherent Development Albania is seeking to contract 2 external experts, one expert on mental health and one expert on psychosocial support for the development of a booklet on strategic interventions and quality support services for potential victims of trafficking in human beings.   Coherent Development Albania, is implementing the project entitled “Preventing […]
January 29, 2021

Field Officer in Koplik, Malesi e Madhe – TOR

  TERMS of REFERENCE Field Officer Project Donor: Supported by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, part of “Returning to New Opportunities Programme” of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ).   Project Title: “Returning to New Opportunities in Malesi e Madhe“ Objective: To better socio-economically reintegrate 30 returnee families and 30 families from marginalized groups […]
September 25, 2020

External Expert on Public Health

Project Donor: GIZ, PaCT Project contract number: 83360483   Project Title: Integrated and systematic approach in shelters for (potential) victims of trafficking in human beings. Objective: To improve the situation of (potential) victims of human trafficking in shelters in Albania, being focused on COVID-19 pandemic spread prevention and improving access to and quality of support services.   Background The organisation […]
September 9, 2020

External Expert on Public Health

Project Donor: GIZ, PaCT Project contract number: 83360483 Project Title: Integrated and systematic approach in shelters for (potential) victims of trafficking in human beings. Objective: To improve the situation of (potential) victims of human trafficking in shelters in Albania, being focused on COVID-19 pandemic spread prevention and improving access to and quality of support services.   Background The organisation CoDe […]
June 12, 2020

Ofrimi i këshillimit online ndaj fëmijëve dhe të rinjve të margjinalizuar apo të kthyer nga migrimi

Organizata CoDe Albania, mbështetur nga Fondacioni ERSTE, do të mundësojë angazhimin e profesionsitëve të rinj të fushës së shkencave sociale (Psikologji/Shërbim Social), në ofrimin  e këshillimit online ndaj fëmijëve dhe të rinjve të margjinalizuar apo të kthyer nga migrimi. Projekti synon mbështetjen dhe orientimin përmes këshllimit individual apo në grup, lidhur me pasojat e shkaktuara nga pandemia COVID-19. Në pamundësi […]
May 6, 2020

Ekspert i jashtëm për artikulimin e mësimeve të nxjerra, praktikave të mira dhe rekomandimeve mbi mekanizmin e referimit, të mundësuara përgjatë zbatimit të projektit

TERMA REFERENCE Pozicioni:  Ekspert i jashtëm për artikulimin e mësimeve të nxjerra, praktikave të mira dhe rekomandimeve mbi mekanizmin e referimit, të mundësuara përgjatë zbatimit të projektit. Projekti: “Mbrojtja e fëmijës me aftësi të kufizuar – Qasje Sistematike”, zbatuar nga CoDe Albania në Bashkinë Lezhë. Shërbimi i kërkuar: Zhvillimi i takimeve konsultuese/fokus grupeve online, me përfaqësues nga NJMF dhe PMF, psikologë, […]
April 24, 2020

Ekspert i jashtëm për hartimin e masave mbështetëse lidhur me aktivizimin e sinergjive lokale në dobi të fuqizimit të sistemit të referimit për mbrojtjen e fëmijëve, me fokus fëmijët me aftësi të kufizuar

Pozicioni: Ekspert i jashtëm për hartimin e masave mbështetëse lidhur me aktivizimin e sinergjive lokale në dobi të fuqizimit të sistemit të referimit për mbrojtjen e fëmijëve, me fokus fëmijët me aftësi të kufizuar. Projekti: “Mbrojtja e fëmijës me aftësi të kufizuar – Qasje Sistematike”, zbatuar nga CoDe Albania në Bashkinë Lezhë Shërbimi i kërkuar: Zhvillimi i trajnimit 3-ditor online […]
January 10, 2020

Kërkohet – Ekspert i jashtëm për kuadrin ligjor në fuqi dhe masat e politikave të mbrojtjes së fëmijëve nga dhuna dhe abuzimi, me fokus fëmijët me aftësi të kufizuar

TERMA REFERENCE Pozicioni: Ekspert i jashtëm për kuadrin ligjor në fuqi dhe masat e politikave të mbrojtjes së fëmijëve nga dhuna dhe abuzimi, me fokus fëmijët me aftësi të kufizuar Projekti: “Mbrojtja e fëmijës me aftësi të kufizuar – Qasje Sistematike”, zbatuar nga CoDe Albania në Bashkinë Lezhë Shërbimi i kërkuar: Zhvillimi i 2 takimeve përfshirëse me aktorët vendorë kyç […]
November 12, 2019

Ekspert i jashtëm në fushën e këshillimit, fëmijëve dhe atyre me aftësi të kufizuar – TERMA REFERENCE

Titulli i projektit: “Mbrojtja e fëmijës me aftësi të kufizuar – Qasje Sistematike”, zbatuar nga CoDe Albania në Bashkinë Lezhë Numër kontrate: 2017/394-906/SG15 Kohëzgjatja e projektit: 10/06/2019-10/04/2020 Donator: Financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Terre des hommes në Shqipëri (Tdh) në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare Burimore të Trajnimit dhe Asistencës Teknike (ANTTARC), në kuadër të projektit “Fuqizimi i Shoqërisë […]
July 24, 2019

Webmaster për ndërtim platforme online

Ndërtimi i platformës online për raportimin në kohë të rasteve të dhunës ose abuzimit ndaj fëmijës dhe këshillimin lidhur me sistemin e referimit të rasteve   Titulli i projektit: “Mbrojtja e fëmijës me aftësi të kufizuar – Qasje Sistematike” Numër kontrate: 2017/394-906/SG15 Kohëzgjatja e projektit: 10/06/2019-10/04/2020 Donator: Financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Terre des hommes në Shqipëri (Tdh) […]
June 26, 2019

“Terma Reference – Ekspert i jashtëm në fushën e të drejtave të fëmijëve dhe aftësisë së kufizuar”

TERMA REFERENCE Titulli i projektit: “Mbrojtja e fëmijës me aftësi të kufizuar – Qasje Sistematike” Numër kontrate: 2017/394-906/SG15 Kohëzgjatja e projektit: 10/06/2019-10/04/2020 Donator: Financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Terre des hommes në Shqipëri (Tdh) në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare Burimore të Trajnimit dhe Asistencës Teknike (ANTTARC). Qëllimi i projektit: Mundësimi i ofrimit të masave cilësore të politikës për […]
February 14, 2019

External Expert for Policy Paper

Cross cutting cooperation and local policy measures, fostering the reintegration of returnee families in Malesi e Madhe. Project: Reintegration and socio economic empowerment of returnee families in Malesi e Madhe Donor: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammernarbeit (GIZ) GmbH – Program Migration for Development (PME). Background CoDe Albania is implementing the project in Malesi e Madhe, supporting the returnees to reach […]
February 6, 2019

External Expert on Public Relation

TERMS of REFERENCE External Expert on Public Relation SOCIETIES Support Of CSOs In Empowering Technical Skills, Inclusion of people with disabilities and EU standards in South East Europe Background Caritas Serbia and 15 Partners created a partnership in the project “SOCIETIES – Support of CSOs in Empowering Technical skills, Inclusion of people with disabilities and EU standards in South East […]
February 6, 2019

External Expert on Fundraising

TERMS of REFERENCE External Expert on Fundraising SOCIETIES Support Of CSOs In Empowering Technical Skills, Inclusion of people with disabilities and EU standards in South East Europe Background Caritas Serbia and 15 Partners created a partnership in the project “SOCIETIES – Support of CSOs in Empowering Technical skills, Inclusion of people with disabilities and EU standards in South East Europe” […]
November 26, 2018

Kërkesë për ofertë – Blerje Kompjutera Desktop

Termat e Referencës : Blerje Kompjutera Desktop Projekti: Të Rinjtë me Aftësi të Kufizuar – Ndërtues të Komuniteteve Gjithëpërfshirëse Numer Projekti: 16.20947 – 004.00 Donatori: GIZ, Projekti ProSEED Shërbimi I Kërkuar: Shoqata Code Albania shpall thirrjen për subjekte të liçencuara për shitje të pajisjeve informatike, Kompjutera. Shoqata kërkon të blejë dy kompjutera desktop të përshtatshëm per instalimin e programit JAWS. […]
November 8, 2018

Kërkesë për ofertë – Katering & Kokteil në Fier dhe Durrës

Termat e Referencës : Katering & Kokteil  në Fier dhe Durres Projekti: Të Rinjtë me Aftësi të Kufizuar – Ndërtues të Komuniteteve Gjithëpërfshirëse Numer Projekti: 16.20947 – 004.00 Donatori: GIZ, Projekti ProSEED Shërbimi I Kërkuar: Shoqata Code Albania financuar nga GIZ do të zhvillojë  projektin  “ Të Rinjtë me Aftësi të Kufizuar – Ndërtues të Komuniteteve Gjithëpërfshirëse”  në bashkinë  e […]
November 2, 2018

Kërkesë për ofertë – Dizajn dhe Printim broshure

  Termat e Referencës – Dizajn dhe Printim Projekti: “Përshpejtimi i mekanizmave të reagimit me bazë komunitetin në luftën kundër Ekstremizmit të Dhunshëm”. Numër projekti: 2018/382-881/SG08 Donator: Finanuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Terre des Hommes Shqipëri.   Shërbimi i kërkuar: Subjekti duhet të mundësojë dizajnin dhe printimin e broshurës ‘Përshpejtimi i mekanizmave të reagimit me bazë komunitetin në luftën kundër Ekstremizmit […]
July 18, 2018

Dizajn dhe printim studimi

Termat e Referencës – Dizajn dhe printim studimi Projekti: Aftësia e Kufizuar nuk është Paaftësi. Zhvillim Ekonomik Përfshirës. Numer projekti: 16.2094.7- 005.00 Donator: GIZ, Progami ProSEED Shërbimi i kërkuar: Subjekti duhet të mundësojë dizajnin dhe printimin e studimit/platformës vendore “Zhvillimi Ekonomik Përfshirës”, në versionin shqip dhe anglisht sipas specifikimeve të mëposhtme:   Sasia       230 copë / për version Nr. i […]
June 14, 2018

Kërkohet subjekt që të mundësojë instrumentat për zhvillim panairi

Organizator Panairi Pune Projekti: “RIINTEGRIMI DHE FUQIZIMI SOCIAL EKONOMIK I FAMILJEVE TË KTHYERA NË MALËSI TË MADHE” Donator: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH – Programi Migracion për Zhvillim (PME). Organizata Coherent Development Albania, shpall thirrjen për Organizator Panairi Pune. Objektivat: Panairi do të mundësojë informimin e banorëve të Malësisë së Madhe lidhur me mundësitë e punësimit që ofron […]
June 7, 2018

Expert to develop Youth Resilience Programme

  TERMS of REFERENCE Expert to develop Youth Resilience Programme Capacity building of youth activists on community based youth resilience programme to counter violent extremism and radicalization Project Title: Accelerate Community Based Response Mechanism to CVE. Contract number: 2018/382-881/SG08 Project aim: Project aims strengthen capacities of Cerrik Municipality to support community-based youth resilience programmes & empower youth activists through the […]
March 26, 2018

Expert for Elaboration of Local Platform on Early identification and prevention measures supporting the implementation of National Strategy countering violent extremism and radicalization

  TERMS of REFERENCE Expert for Elaboration of Local Platform on Early identification and prevention measures supporting the implementation of National Strategy countering violent extremism and radicalization.   Project Title: Accelerate Community Based Response Mechanism to CVE. Contract number: 2018/382-881/SG08 Project aim: Project aims strengthen capacities of Cerrik Municipality to support community-based youth resilience programmes & empower youth activists through […]
February 13, 2018

Ofertë vend pune – Financiere

Termat e Referencës   Organizata: Coherent Development Albania Pozicioni: Financiere e Organizatës Tipi i kontratës: Kontratë pune individuale me kohëzgjatje të caktuar Vendodhja: Tiranë Organizata Coherent Development Albania, shpall thirrjen për pozicionin  Financiere, në selinë e organizatës në Tiranë.   Detyrat specifike: Menaxhim financiar i të ardhurave në organizatë në sajë të ushtrimit të veprimtarise jo fitim prurëse, kryesisht të bazuar […]
November 23, 2017

Thirrje për aplikime

Terma reference Ekspert për zhvillimin e Platformës “Zhvillimi Ekonomik Përfshirës”   Projekti: Aftësia e Kufizuar nuk është Paaftësi. Zhvillim Ekonomik Përfshirës. Donator: GIZ, Progami ProSEED Organizata Coherent Development Albania, shpall thirrjen për Ekspert për zhvillimin e Platformës “Zhvillimi Ekonomik Përfshirës”, në Qarkun Durrës. Objektivat e zhvillimit të platformës: Platforma do të mundësojë raportimin mbi situatën aktuale të zbatimit të ligjit […]
WhatsApp chat