codealbania

February 8, 2019

Përfshirja e të rinjve me aftësi të kufizuar në strukturat rinore, Durrës

Organizata CoDe Albania, në kuadër të projektit “Të rinjtë me aftësi të kufizuar – Ndërtues të komuniteteve gjithëpërfshirëse”, me fonde nga GIZ, projekti ProSEED, zhvilloi sesionin e informimit me studentë të UAMD dhe aktivistë të shoqërisë civile. Sesioni i informimit u zhvillua në bashkëpunim me Shoqatën e Para-Tetraplegjikëve – Durrës  dhe Organizatën CSDC. Në sesionin e informimit për përfshirjen e […]
February 6, 2019

External Expert on Public Relation

TERMS of REFERENCE External Expert on Public Relation SOCIETIES Support Of CSOs In Empowering Technical Skills, Inclusion of people with disabilities and EU standards in South East Europe Background Caritas Serbia and 15 Partners created a partnership in the project “SOCIETIES – Support of CSOs in Empowering Technical skills, Inclusion of people with disabilities and EU standards in South East […]
February 6, 2019

External Expert on Fundraising

TERMS of REFERENCE External Expert on Fundraising SOCIETIES Support Of CSOs In Empowering Technical Skills, Inclusion of people with disabilities and EU standards in South East Europe Background Caritas Serbia and 15 Partners created a partnership in the project “SOCIETIES – Support of CSOs in Empowering Technical skills, Inclusion of people with disabilities and EU standards in South East Europe” […]
February 5, 2019

Maria Kaҫorri

Unё jam Maria Kaҫorri. Sapo jam diplomuar nё degën “Pёrkatёsi Gjinore dhe Zhvillim” Master Shkencor nё Universitetin e Tiranёs, Fakulteti i Shkencave Sociale. Gjithashtu, kam përfunduar studimet Bachelor nё degёn Punё Sociale, nё Universitetin e Shkodrёs “Luigj Gurakuqi”. Si njё studente e apasionuar rreth ҫeshtjeve sociale, nismave sociale dhe vullnetarizmit, isha shumё e lumtur qё kisha zgjedhur tё studioja njё […]
February 5, 2019

Edjola Çanaku

Quhem Edjola Çanaku, 29 vjeç. Kam përfunduar studimet Bachelor në degën ‘Sociologji’ dhe studimet Master Shkencor në degën ‘Mësues i Shkencave Sociale’, në Universitetin e Tiranës. Jam bёrё pjesё e organizatёs CoDe Albania si aktiviste, që nё vitin 2014. Në vitin 2015 jam angazhuar aktivisht si mesuese vullnetare e gjuhës Angleze pёr tё rinj tё grupmoshёs 17- 22 vjec, trajnuar […]
February 5, 2019

Jorinda Kapja

Unë jam Jorinda Kapja. Kam përfunduar studimet Master në degën Grafik Desing, në Universitetin e Arteve në Tiranë. Prej më shumë se 2 vitesh jam pjesë e organizatës CoDe Albania, si aktiviste. Në vitin 2016, me shumë dëshirë dhe vullnet, vendosa të angazhohem si mësuese vullnetare e Pikturës për fëmijë, në kuadër të programit “Rinia Shqiptare në Veprim”. Prej vitit […]
February 5, 2019

Lubjana Neziri

Quhem Lubjana Neziri. Kam përfunduar studimet Bachelor në Universitetin e Arteve në Tiranë, dega ‘Violinë’. Aktualisht vazhdoj studimet Master. Pjesëmarrjet e mia në evenimente, koncerte apo shfaqje kanë qënë të shumta, por angazhimi si vullnetare për mua ishte diçka e re.  Kam filluar të angazhohem në CoDe Albania në Tetor të vitit 2018, si mësuese vullnetare e instrumentit tëViolinës, për […]
February 5, 2019

Dritan Syla

Unë jam Dritan Syla, 20 vjeç. Studioj në degën ‘Shkenca Politike’, në Universitetin e Prishtinës. Gjithmonë e kam dashur punën vullnetare në shërbim të komunitetit dhe shoqërisë në përgjithësi. S’kam ndalur kurrë, duke u munduar të jem zëri i atyre që kishin nevojë  për diçka,  qoftë edhe me postimin e një statusi në rrjetet sociale. Si një i ri i […]
February 5, 2019

Dajana Zeqo

Quhem Dajana Zeqo. Kam përfunduar studimet Bachelor për Sociologji dhe aktualisht po ndjek studimet Master Shkencor, Sociologji e Zhvillimeve Shoqërore. Prej disa vitesh po angazhohem pranë organizatave të ndryshme, duke dhënë kontributin tim si vullnetare. Angazhimi im në CoDe Albania si aktiviste filloi nëntorin e vitit 2017, si pjesë e grupit të punës “Lidershipi dhe Vendimarrja”, në kuadër të projektit […]
January 31, 2019

Zhvillohet takimi përfshirës “Bashkëpunimi vendor – faktor lehtësues për përfshirjen sociale të të rinjve me aftësi të kufizuar”, në Durrës

Në kuadër të projektit “Të rinjtë me aftësi të kufizuar – Ndërtues të komuniteteve gjithëpërfshirëse”, u zhvillua në Durrës, me datë 31 janar 2019, takim përfshirës me fokus fuqizimin e bashkëpunimit vendor dhe  koordinimit ndërinstitucional. Të pranishmit në takim Z. Florian Tahiri – Zv.Kryetar i Bashkisë, Znj. Meme Xhaferraj – Drejtoreshë e Shërbimeve Sociale si dhe Drejtues të tjerë të […]
January 30, 2019

CineForum për filmin “The Intouchables”

Takimi i radhës me CineForum në CoDe Albania kishte në fokus filmin francez “The Intouchables”. 17 të rinj aktivistë të CoDe dhe të tjerë të rinj që merrnin pjesë për herë të parë, pasi shijuan filmin, bashkëndanë ndjesitë dhe perceptimet e tyre mbi mesazhin e filmit. Diskutime ndërvepruese lidhur me tematikën e paragjykimit me bazë racën, kulturën, statusin social-ekonomik, stigmat […]
January 29, 2019

Zhvillohet në Fier takimi përfshirës “Bashkëpunimi vendor, faktor lehtësues për përfshirjen sociale të të rinjve me aftësi të kufizuar”

Takimi përfshirës “Bashkëpunimi vendor, faktor lehtësues për përfshirjen sociale të të rinjve me aftësi të kufizuar” i zhvilluar në bashkëpunim me Drejtorinë e Shërbimeve Sociale – Bashkia Fier, në kuadër të projektit “Të Rinjtë me Aftësi të Kufizuar – Ndërtues të Komuniteteve Gjithëpërfshirëse” financuar nga GIZ, Programi ProSEED. Të pranishmit në takim, Drejtori i Shërbimeve Sociale, stafi i Qendrës Multifunskionale […]
January 16, 2019

CoDe Albania, pjesëmarrëse në eventin përmbyllës të projektit “Fuqizimi i Shoqërisë Civile për Rritjen e Reziliencës së të Rinjve Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm”, organizuar nga Terre des Hommes

CoDe Albania ishte pjesëmarrëse me date 16 janar 2019 në eventin përmbyllës të projektit “Fuqizimi i Shoqërisë Civile për Rritjen e Reziliencës së të Rinjve Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm”, organizuar nga Terre des Hommes, në qytetin e Elbasanit. Organizata prezantoi projektin “Përshpejtimi i mekanizmave të reagimit me bazë komunitetin, në luftën kundër Ekstremizmit të Dhunshëm”, zbatuar nga Terre des Hommes […]
December 12, 2018

Workshop 2-ditor “Barrierat dhe perspektiva për aksesin e të rinjve me aftësi të kufizuar në formimin profesional publik”, me stafin e QFPP Durrës

Workshop-i 2-ditor “Barrierat dhe perspektiva për aksesin e të rinjve me aftësi të kufizuar në formimin profesional publik” u zhvillua edhe për stafin e QFPP Durrës, në vijim të zbatimit të projektit “Të rinjtë me aftësi të kufizuar – ndërtues të komuniteteve gjithëpërfshirëse” financuar nga GIZ, Programi ProSEED. Anëtarët e stafit të QFPP, u informuan mbi kuadrin ligjor që mbështet […]
December 7, 2018

Workshop 2-ditor “Barrierat dhe perspektiva për aksesin e të rinjve me aftësi të kufizuar në formimin profesional publik”, në Fier

CoDe Albania organizoi workshop-in 2 ditor “Barrierat dhe perspektiva për aksesin e të rinjve me aftësi të kufizuar në formimin profesional publik” me pjesëtarë të stafit të QFPP Fier dhe qendrës Multifunksionale “Horizont”, në ambientet e QFPP Fier, në kuadër të projektit “Të rinjtë me aftësi të kufizuar – ndërtues të komuniteteve gjithëpërfshirëse” financuar nga GIZ, Programi ProSEED. Pjesëmarrësit u […]
December 7, 2018

CoDe Albania merr pjesë në Panairin e Organizatave Rinore 2018, Forumi Kombëtar “Migrimi, Arsimi dhe Punësimi i Denjë i të Rinjve në Shqipëri”

CoDe Albania ishte pjesëmarrëse në Panairin e Organizatave Rinore 2018, pjesë e Forumit Kombëtar “Migrimi, Arsimi dhe Punësimi i Denjë i të Rinjve në Shqipëri”, organizuar nga Rrjeti Kombëtar i të Rinjve në Shqipëri dhe partnerëve, me mbështetjen e GIZ Albania, në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Rinisë. Organizata prezantoi tek përfaqësuesit e institucioneve, organizatave kombëtare dhe ndërkombëtare dhe të […]
December 5, 2018

Dita Ndërkombëtare e Vullnetarizmit, me fëmijët e qendrës ditore “Shtëpia e Kuqe”

Aktivistët e CoDe Albania organizuan në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Vullnetarizmit, një aktivitet social dhe argëtues për fëmijët me probleme në zhvillim të qendrës ditore “Shtëpia e Kuqe”, Tiranë. Të rinjtë aktivistë u njohën me qendrën dhe shërbimet që ajo ofron, si edhe kontribuan në krijimin e atmosferës argëtuese dhe festive për fëmijët, përmes krijimit të zbukurimeve, organizimit të […]
November 27, 2018

Klubi i Librit – “Me sytë e shpirtit”

Takimi i radhës me Klubin e Librit në CoDe, kishte në fokus librin “Me sytë e shpirit”, të autorit grek Omiros Avramidhis, të sugjeruar nga vetë aktivistët e Forumit Rinor të CoDe Albania. Të rinjtë e pranishëm bashkëndanë me njeri-tjetrin përjetimet e tyre mbi tematikën e librit, si edhe diskutuan lidhur me të lexuarit, autorë dhe vepra të ndryshme që […]
November 26, 2018

Sesione informimi mbi orientimin drejt Formimit Profesional dhe Punësimit për të rinjtë me aftësi të kufizuar, në Durrës

Projekti “Të Rinjtë me Aftësi të Kufizuar – Ndërtues të Komuniteteve Gjithëpërfshirëse” financuar nga GIZ, Programi ProSEED, nisi zbatimin edhe në Durrës. U organizuan ditën e sotme në ambientet e Qendrës Ditore për të Moshurarit – Durrës, sesionet informuese mbi orientimin drejt formimit profesional dhe punësimit të të rinjve me aftësi të kufizuar. Sesionet me në fokus prezantimin e kurrikulave […]
November 26, 2018

Kërkesë për ofertë – Blerje Kompjutera Desktop

Termat e Referencës : Blerje Kompjutera Desktop Projekti: Të Rinjtë me Aftësi të Kufizuar – Ndërtues të Komuniteteve Gjithëpërfshirëse Numer Projekti: 16.20947 – 004.00 Donatori: GIZ, Projekti ProSEED Shërbimi I Kërkuar: Shoqata Code Albania shpall thirrjen për subjekte të liçencuara për shitje të pajisjeve informatike, Kompjutera. Shoqata kërkon të blejë dy kompjutera desktop të përshtatshëm per instalimin e programit JAWS. […]
November 23, 2018

Sesione informimi mbi orientimin drejt Formimit Profesional dhe Punësimit për të rinjtë me aftësi të kufizuar, në Fier

CoDe Albania, në kuadër të zbatimit të projektit “Të Rinjtë me Aftësi të Kufizuar – Ndërtues të Komuniteteve Gjithëpërfshirëse” financuar nga GIZ, Programi ProSEED, organizoi sot në ambientet e Drejtorisë Rajonale të Formimit Profesional Publik – Fier, sesionet informuese mbi orientimin drejt formimit profesional dhe punësimit të të rinjve me aftësi të kufizuar. Specialistja e Qendrës së Formimit Profesional – […]
November 21, 2018

Forumi Lokal me temë ‘Demokracia dhe Zbatimi i Ligjit’

CoDe Albania zhvilloi më datë 13 Nëntor 2018, Forumin Lokal me temë ‘Demokracia dhe Zbatimi i Ligjit’ në kuadër të projektit: “Përshpejtimi i mekanizmave të reagimit me bazë komunitetin në luftën kundër Ekstremizmit të Dhunshëm” zbatuar nga Terre des Hommes dhe financuar nga Bashkimi Europian. Të pranishëm ishin Znj.Albana Izeti Terre des Hommes Shqipëri, Drejtoresha e Përgjithshme e Bashkisë Cërrik, […]
November 15, 2018

Prezantimi i projektit “Të Rinjtë me Aftësi të Kufizuar – Ndërtues të Komuniteteve Gjithëpërfshirëse”

Në kuadër te projektit “Të rinjtë me aftësi të kufizuar – Ndërtues të komuniteteve gjithëpërfshirëse”, me fonde nga GIZ, Programi ProSEED, i cili do të zbatohet në Bashkitë Durrës dhe Fier, CoDe Albania organizoi ditën e djeshme në ambientet e Qendrës Multifunksionale “Horizont” Fier, eventin për prezantimin e projektit. Përfaqësues të Drejtorisë së Shërbimeve Sociale – Bashkia Fier, Zyrës së […]
November 8, 2018

Kërkesë për ofertë – Katering & Kokteil në Fier dhe Durrës

Termat e Referencës : Katering & Kokteil  në Fier dhe Durres Projekti: Të Rinjtë me Aftësi të Kufizuar – Ndërtues të Komuniteteve Gjithëpërfshirëse Numer Projekti: 16.20947 – 004.00 Donatori: GIZ, Projekti ProSEED Shërbimi I Kërkuar: Shoqata Code Albania financuar nga GIZ do të zhvillojë  projektin  “ Të Rinjtë me Aftësi të Kufizuar – Ndërtues të Komuniteteve Gjithëpërfshirëse”  në bashkinë  e […]
November 8, 2018

Takim, Grupi i punës “Diversiteti Social-Kulturor” – Hartimi i kalendarit të aktiviteteve për muajt në vazhdim

Takimi i radhës me grupin e punës së Forumit Rinor “Diversiteti Social-Kulturor”, me pjesëmarrjen e anëtarëve të rinj që i janë bashkuar grupit, ishte shumë i frytshëm. Të rinjtë aktivistë diskutuan mbi ide kreative dhe inovative, me qëllim pasurimin e kalendarit të aktiviteteve dhe ndërtimin e progamit rinor që do të realizohet për muajt në vazhdim, në kuadër të projektit […]
November 2, 2018

Kërkesë për ofertë – Dizajn dhe Printim broshure

  Termat e Referencës – Dizajn dhe Printim Projekti: “Përshpejtimi i mekanizmave të reagimit me bazë komunitetin në luftën kundër Ekstremizmit të Dhunshëm”. Numër projekti: 2018/382-881/SG08 Donator: Finanuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Terre des Hommes Shqipëri.   Shërbimi i kërkuar: Subjekti duhet të mundësojë dizajnin dhe printimin e broshurës ‘Përshpejtimi i mekanizmave të reagimit me bazë komunitetin në luftën kundër Ekstremizmit […]
November 2, 2018

Studentët e Universitetit Luigj Gurakuqi në Shkodër, “Drejtues për një Ditë” në 5 Drejtoritë kryesore të Bashkisë Shkodër

Në kuadër të përmbylljes së projektit pilot të zbatuar në Shkodër, “Fuqizimi i Rolit të të Rinjve në Vendimmarrje” mbështetur nga projekti “Rinia Shqiptare në Veprim 2017-2019”, në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër, u zhvillua aktiviteti “Drejtues për një Ditë”. 25 studentë të Universitetit “Luigj Gurakuqi” Shkodër, përfitues nga projekti, të ndarë në 5 grupe, vizituan Departamentet e 5 Drejtorive kryesore […]
October 30, 2018

Përshpejtimi i mekanizmave të reagimit me bazë komunitetin në luftën kundër Ekstremizmit të Dhunshëm

CoDe Albania vijon zbatimin e projektit: “Përshpejtimi i mekanizmave të reagimit me bazë komunitetin në luftën kundër Ekstremizmit të Dhunshëm” zbatuar nga Terre des Hommes dhe financuar nga Bashkimi Europian. Më datë 9 Tetor 2018 deri më datë 30 Tetor 2018 u zhvilluan 7 sesione informimi me nxënësit në Shkollën e Mesme ‘Tomorr Sinani’. Objektivi i këtyre sesioneve ishte rritja […]
October 30, 2018

CineForum – “Please Stand By”

Takimi i radhës me Klubin e Filmit për filmin “Please Stand By”, kishte në fokus të diskutimit tematikën e shëndetin mendor, fenomenin e stigmatizimit nga shoqëria të personave me çrregullime të shëndetit mendor, si edhe masat që duhen të ndërmerren për ndërgjegjësimin. Të rinjtë e pranishëm bashkëndanë ndjesitë e tyre lidhur me filmin dhe mesazhin që ai përcillte, si edhe […]
October 26, 2018

Trajnim “Sportist sot, Lider neser”, me studentët e Universitetit ‘Luigj Gurakuqi’, Shkodër

Në kuadër të zbatimit të projektit pilot në Shkodër, “Fuqizimi i Rolit të të Rinjve në Vendimmarrje” mbështetur nga projekti “Rinia Shqiptare ne Veprim 2017-2019”, 30 studentë të Universitetit “Luigj Gurakuqi”, u trajnuan mbi temën “Sportist sot, Lider nesër”. Studentët u njohën me disa nga konceptet bazike të Psikologjisë Sportive dhe Lidershipit, modelet e sukesshme të liderëve që kanë qënë […]
WhatsApp chat