Rinia-Shqiptare-në-Veprim
Nisma-lobuese-për-zhvillimin-e-turizmit-dhe-ekoturizmit
July 21, 2021

TERMS of REFERENCE – Design and printing the Booklet on strategic interventions and quality support services for potential victims of trafficking in human beings

TERMS of REFERENCE Design and printing the Booklet on strategic interventions and quality support services for potential victims of trafficking in human beings   Project name:   GIZ, PaCT Contract no:     83360483   Object Coherent Development Albania is seeking to contract a design and printing studio, for the service provision: Design & printing the booklet on strategic interventions and quality support services […]
June 10, 2021

External experts on Mental Health and Psychosocial Support, MHPSS

TERMS of REFERENCE External experts on Mental Health and Psychosocial Support, MHPSS Develop a booklet on strategic interventions and quality support services for potential victims of trafficking in human beings   Project name:   GIZ, PaCT Contract no:     83360483   Coherent Development Albania is seeking to contract 2 external experts, one expert on mental health and one expert on psychosocial support […]
May 20, 2021

Mbështja psiko-sociale për viktimat e mundshme të trafikimit të qenieve njerëzore

Organizata CoDe Albania, në kuadër të zbatimit të projektit rajonal ‘’Parandalimi dhe Lufta kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore’’,  mundësuar nga Ministria Federale për Bashkëpunim Ekonomik, zhvilloi në datat 7 dhe 10 maj 2021, trajnimin dy ditor për ofruesit e shërbimit pranë strehëzës për viktimat e mundshme të trafikimit të qenieve njerëzore, e menaxhuar nga organizata ‘’Të Ndryshëm & Të Barabartë’’. Pjesëmarrësit […]
May 20, 2021

Projekti rajonal ‘’Parandalimi dhe Lufta kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore’’, mundësuar nga Ministria Federale për Bashkëpunim Ekonomik.

Shëndeti mendor dhe  mbështetja psiko-sociale e  viktimave të mundshme të trafikimit të qenieve njerëzore.   Viktimat e mundshme të trafikimit në Shqipëri janë në  risk të vazhdueshëm lidhur me shfaqjen apo zhvillimin e  problemeve të shëndetit mendor si pasojë e traumave të përjetuara  duke përfshirë dhunën para dhe gjatë trafikimit, kufizimet e lirisë dhe kushtet e vështira të jetesës dhe […]
May 1, 2021

Trajnimi 5-ditor “Atësitë e Jetës dhe Të mësuarit/Këshillimi midis bashkëmoshatarëve” në Malësi të Madhe

U përmbyll me sukses trajnimi 5-ditor mbi “Atësitë e Jetës dhe Të mësuarit/Këshillimi midis bashkëmoshatarëve” me grupin e parë të fëmijëve/të rinjve të grup-moshës 10-18 vjeç, të kthyer nga migrimi dhe popullata lokale/grupe të margjinalizuara. Aktiviteti u organizua në bashkëpunim me Bashkinë Malësi e Madhe, shkollën 9-vjecare “Abdyl Bajraktari” dhe shkollën e mesme “Sherif Hoxha” në Koplik, në vijim të […]
February 25, 2021

Nis zbatimin projekti “Rikthimi në Mundësi të Reja në Malësi të Re”

CoDe Albania, në bashkëpunim me Bashkinë Malësi e Madhe, zhvilloi në mjediset e sallës së Këshillit Bashkiak aktivitetin për prezantimin e projektit dhe workshopin mbi „Hartëzimin e burimeve lokale në termat e riintegrimit social-ekonomik të familjeve të kthyera nga migrimi dhe ato nga popullata lokale/grupet e margjinalizuara“, në nisje të zbatimit të projektit Rikthimi në Mundësi të Reja në Malësi […]
December 12, 2020

Dita e parë e Programit “Aftësitë e Jetës”

CoDe Albania, në bashkëpunim me Qendrën e Zhvillimit Ditor Lezhë, organizoi ditën e parë të trajnimit 10-ditor mbi Programin “Aftësitë e Jetës” për fëmijët/të rinjtë me aftësi të kufizuar që marrin shërbime në qendër. Aktiviteti u zhvillua në zbatim të projektit “Mbrojtja e fëmijës me aftësi të kufizuar – Qasje sistematike”, financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Terre des […]
September 14, 2020

Takim për prezantimin e gjetjeve të vëzhgimit lidhur me gjendjen social-ekonomike, si pasojë e Pandemisë COVID-19, në Bashkinë Librazhd & Përrenjas

U zhvillua takimi i dytë për prezantimin e gjetjeve të vëzhgimit mbi gjendjen social-ekonomike si pasojë e pandemisë Covid-19, me aktorët lokalë kyç që ofrojnë shërbime psiko-sociale në komunitet. Këtë here ishim me Bashkitë Librazhd dhe Përrenjas. Takimi u zhvillua në kuadër të projektit “Profesionistët e rinj mbështesin grupet vulnerabël përmes Këshillimit online”, financuar nga ERSTE Foundation. Përfaqësues nga Zyra […]

Histori Suksesi

Histori Suksesi

Përshpejtimi i mekanizmave të reagimit me bazë komunitetin në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm

Projekte

Historiku

CoDe Albania – COHERENT DEVELOPMENT ALBANIA është një shoqatë e themeluar më 27.06.2011, me vendim gjykate nr.3113,të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Që prej vitit 2015 ushtron veprimtarinë pranë qendrës së saj rinore në qytetin e Tiranës, në Rr. “Sami Frashëri” , nr.3/13, 1001, Tiranë, Shqipëri.

Rreth Code Albania

Misioni i shoqatës CoDe Albania – COHERENT DEVELOPMENT ALBANIA:

Fuqizimi i rolit të shoqërisë civile në transformimet sociale për ndërtimin e një shoqërie gjithëpërfshirëse, promovimi i trashëgimisë dhe vlerave kulturore shqiptare”.

Për të mundësuar këtë mision, “CoDe Albania – COHERENT DEVELOPMENT ALBANIA” organizon trajnime, workshop-e, sesione informimi, botime, konferenca, seminare, fushata sensibilizuese dhe mbështetëse, etj.Ajo ushtron veprimtarinë e saj në mënyrë të pavarur nga organet shtetërore.

WhatsApp chat