Rinia-Shqiptare-në-Veprim
Nisma-lobuese-për-zhvillimin-e-turizmit-dhe-ekoturizmit

NJOFTIME

September 25, 2020

External Expert on Public Health

Project Donor: GIZ, PaCT Project contract number: 83360483   Project Title: Integrated and systematic approach in shelters for (potential) victims of trafficking in human beings. Objective: To improve the situation of (potential) victims of human trafficking in shelters in Albania, being focused on COVID-19 pandemic spread prevention and improving access to and quality of support services.   Background The organisation […]
September 14, 2020

Takim për prezantimin e gjetjeve të vëzhgimit lidhur me gjendjen social-ekonomike, si pasojë e Pandemisë COVID-19, në Bashkinë Librazhd & Përrenjas

U zhvillua takimi i dytë për prezantimin e gjetjeve të vëzhgimit mbi gjendjen social-ekonomike si pasojë e pandemisë Covid-19, me aktorët lokalë kyç që ofrojnë shërbime psiko-sociale në komunitet. Këtë here ishim me Bashkitë Librazhd dhe Përrenjas. Takimi u zhvillua në kuadër të projektit “Profesionistët e rinj mbështesin grupet vulnerabël përmes Këshillimit online”, financuar nga ERSTE Foundation. Përfaqësues nga Zyra […]
September 10, 2020

Takim për prezantimin e gjetjeve të vëzhgimit lidhur me gjendjen social-ekonomike, si pasojë e Pandemisë COVID-19, në Bashkinë Berat

Në vijim të zbatimit të projektit “Profesionistët e rinj mbështesin grupet vulnerabël përmes Këshillimit online”, financuar nga ERSTE Foundation, u zhvillua takimi i parë me aktorët lokalë kyç në Bashkinë Berat, për prezantimin e gjetjeve të vëzhgimit mbi gjendjen social-ekonomike si pasojë e pandemisë Covid-19. Të pranishëm në takim ishin përfaqësues të insitucioneve në Bashkinë Berat që ofrojnë shërbime psiko-sociale […]
July 13, 2020

Trajnimi 5-ditor metodën e Këshillimit “Peer to Peer” me të rinjtë në Gjirokastër

Organizata CoDe Albania, në kuadër të zbatimit të projektit “Askush i lënë pas”, me fonde nga GIZ, programi ProSEED, zhvilloi trajnimin 5-ditor për të rinjtë me aftësi të kufizuar dhe/apo të kthyer nga migrimi, lidhur me metodën e këshillimit të bashkëmoshatarëve. Trajnimi 5-ditor, u zhvillua online në datat 17-18-19 dhe 23-24 qershor. Strukturimi i grupeve të vetë-ndihmës, përmes angazhimit dhe […]
July 7, 2020

Fillojnë praktikën pranë shërbimeve të Bashkisë Gjirokastër dhe Libohovë, grupi i dytë i të rinjve me aftësi të kufizuar dhe/apo të kthyer nga migrimi

Ndërmjetësimi i mundësuar përmes zbatimit të projektit “Askush i lënë pas”, me fonde nga GIZ – Programi ProSEED, vijon të integrojë në praktikat e punës të rinjtë të cilët kanë shprehur interesin të fitojnë njohuri dhe aftësohen për të përmbushur kërkesat e tregut të punës. Arsen Karavidha, Erada Hormova, Apostol Stavri, Kozeta Llakatura, Feti Jaupaj dhe Fabiola Peçi, janë 7 […]
July 3, 2020

Të rinjtë me aftësi të kufizuar dhe të rinjtë e kthyer nga migrimi, fillojnë zhvillimin e praktikave të punës pranë insitucioneve vendore në Gjirokastër

Në kuadër të projektit  “Askush i lënë pas”, me fonde nga GIZ – Programi ProSEED dhe në bashkëpunim me Bashkinë Gjirokastër dhe Bashkinë Libohovë, u mundësua për të rinjtë me aftësi të kufizuar dhe të kthyer nga migrimi, kryerja e praktikës pranë shërbimeve publike. Të rinjtë të cilët e kanë filluar praktikën, shprehen se kanë gjetur një mjedis mbështetës në […]
June 22, 2020

Bashkëpunimi vendor për integrimin e të rinjve në tregun e punës

Bashkia Gjirokastër, në përgjigje të kërkesës së adresuar nga Organizata CoDe Albania, do të mundësojë zhvillimin e praktikës 3-mujore për 17 të rinj, përfitues të projektit “Askush i lënë pas” me fonde nga GIZ – Programi ProSEED. Zv.Kryetarja e Bashkisë Gjirokastër – znj. Jorida Mudo, së bashku me znj. Albana Alushi – Drejtore e SHS, zhvilluan takimin me të rinjtë […]

Histori Suksesi

Histori Suksesi

Përshpejtimi i mekanizmave të reagimit me bazë komunitetin në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm

Projekte

Historiku

CoDe Albania – COHERENT DEVELOPMENT ALBANIA është një shoqatë e themeluar më 27.06.2011, me vendim gjykate nr.3113,të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Që prej vitit 2015 ushtron veprimtarinë pranë qendrës së saj rinore në qytetin e Tiranës, në Rr. “Sami Frashëri” , nr.3/13, 1001, Tiranë, Shqipëri.

Rreth Code Albania

Misioni i shoqatës CoDe Albania – COHERENT DEVELOPMENT ALBANIA:

Fuqizimi i rolit të shoqërisë civile në transformimet sociale për ndërtimin e një shoqërie gjithëpërfshirëse, promovimi i trashëgimisë dhe vlerave kulturore shqiptare”.

Për të mundësuar këtë mision, “CoDe Albania – COHERENT DEVELOPMENT ALBANIA” organizon trajnime, workshop-e, sesione informimi, botime, konferenca, seminare, fushata sensibilizuese dhe mbështetëse, etj.Ajo ushtron veprimtarinë e saj në mënyrë të pavarur nga organet shtetërore.

WhatsApp chat