Rinia-Shqiptare-në-Veprim
Nisma-lobuese-për-zhvillimin-e-turizmit-dhe-ekoturizmit

NJOFTIME

January 29, 2021

Field Officer in Koplik, Malesi e Madhe – TOR

  TERMS of REFERENCE Field Officer Project Donor: Supported by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, part of “Returning to New Opportunities Programme” of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ).   Project Title: “Returning to New Opportunities in Malesi e Madhe“ Objective: To better socio-economically reintegrate 30 returnee families and 30 families from marginalized groups […]
May 1, 2021

Trajnimi 5-ditor “Atësitë e Jetës dhe Të mësuarit/Këshillimi midis bashkëmoshatarëve” në Malësi të Madhe

U përmbyll me sukses trajnimi 5-ditor mbi “Atësitë e Jetës dhe Të mësuarit/Këshillimi midis bashkëmoshatarëve” me grupin e parë të fëmijëve/të rinjve të grup-moshës 10-18 vjeç, të kthyer nga migrimi dhe popullata lokale/grupe të margjinalizuara. Aktiviteti u organizua në bashkëpunim me Bashkinë Malësi e Madhe, shkollën 9-vjecare “Abdyl Bajraktari” dhe shkollën e mesme “Sherif Hoxha” në Koplik, në vijim të […]
February 25, 2021

Nis zbatimin projekti “Rikthimi në Mundësi të Reja në Malësi të Re”

CoDe Albania, në bashkëpunim me Bashkinë Malësi e Madhe, zhvilloi në mjediset e sallës së Këshillit Bashkiak aktivitetin për prezantimin e projektit dhe workshopin mbi „Hartëzimin e burimeve lokale në termat e riintegrimit social-ekonomik të familjeve të kthyera nga migrimi dhe ato nga popullata lokale/grupet e margjinalizuara“, në nisje të zbatimit të projektit Rikthimi në Mundësi të Reja në Malësi […]
December 12, 2020

Dita e parë e Programit “Aftësitë e Jetës”

CoDe Albania, në bashkëpunim me Qendrën e Zhvillimit Ditor Lezhë, organizoi ditën e parë të trajnimit 10-ditor mbi Programin “Aftësitë e Jetës” për fëmijët/të rinjtë me aftësi të kufizuar që marrin shërbime në qendër. Aktiviteti u zhvillua në zbatim të projektit “Mbrojtja e fëmijës me aftësi të kufizuar – Qasje sistematike”, financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Terre des […]
September 14, 2020

Takim për prezantimin e gjetjeve të vëzhgimit lidhur me gjendjen social-ekonomike, si pasojë e Pandemisë COVID-19, në Bashkinë Librazhd & Përrenjas

U zhvillua takimi i dytë për prezantimin e gjetjeve të vëzhgimit mbi gjendjen social-ekonomike si pasojë e pandemisë Covid-19, me aktorët lokalë kyç që ofrojnë shërbime psiko-sociale në komunitet. Këtë here ishim me Bashkitë Librazhd dhe Përrenjas. Takimi u zhvillua në kuadër të projektit “Profesionistët e rinj mbështesin grupet vulnerabël përmes Këshillimit online”, financuar nga ERSTE Foundation. Përfaqësues nga Zyra […]
September 10, 2020

Takim për prezantimin e gjetjeve të vëzhgimit lidhur me gjendjen social-ekonomike, si pasojë e Pandemisë COVID-19, në Bashkinë Berat

Në vijim të zbatimit të projektit “Profesionistët e rinj mbështesin grupet vulnerabël përmes Këshillimit online”, financuar nga ERSTE Foundation, u zhvillua takimi i parë me aktorët lokalë kyç në Bashkinë Berat, për prezantimin e gjetjeve të vëzhgimit mbi gjendjen social-ekonomike si pasojë e pandemisë Covid-19. Të pranishëm në takim ishin përfaqësues të insitucioneve në Bashkinë Berat që ofrojnë shërbime psiko-sociale […]
July 13, 2020

Trajnimi 5-ditor metodën e Këshillimit “Peer to Peer” me të rinjtë në Gjirokastër

Organizata CoDe Albania, në kuadër të zbatimit të projektit “Askush i lënë pas”, me fonde nga GIZ, programi ProSEED, zhvilloi trajnimin 5-ditor për të rinjtë me aftësi të kufizuar dhe/apo të kthyer nga migrimi, lidhur me metodën e këshillimit të bashkëmoshatarëve. Trajnimi 5-ditor, u zhvillua online në datat 17-18-19 dhe 23-24 qershor. Strukturimi i grupeve të vetë-ndihmës, përmes angazhimit dhe […]

Histori Suksesi

Histori Suksesi

Përshpejtimi i mekanizmave të reagimit me bazë komunitetin në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm

Projekte

Historiku

CoDe Albania – COHERENT DEVELOPMENT ALBANIA është një shoqatë e themeluar më 27.06.2011, me vendim gjykate nr.3113,të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Që prej vitit 2015 ushtron veprimtarinë pranë qendrës së saj rinore në qytetin e Tiranës, në Rr. “Sami Frashëri” , nr.3/13, 1001, Tiranë, Shqipëri.

Rreth Code Albania

Misioni i shoqatës CoDe Albania – COHERENT DEVELOPMENT ALBANIA:

Fuqizimi i rolit të shoqërisë civile në transformimet sociale për ndërtimin e një shoqërie gjithëpërfshirëse, promovimi i trashëgimisë dhe vlerave kulturore shqiptare”.

Për të mundësuar këtë mision, “CoDe Albania – COHERENT DEVELOPMENT ALBANIA” organizon trajnime, workshop-e, sesione informimi, botime, konferenca, seminare, fushata sensibilizuese dhe mbështetëse, etj.Ajo ushtron veprimtarinë e saj në mënyrë të pavarur nga organet shtetërore.

WhatsApp chat